top foto

Jmenuji se Helena Brandová a rozmanitý obor fyzioterapie jsem zakončila magisterským titulem v Olomouci. Tím však má cesta k poznání lidského těla začala. Následná praxe v zařízeních ambulantního, nemocničního a lázeňského typu mi dala možnost rozvíjet své znalosti a odbornost. 

 

Odborné vzdělání

* 2011 – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut vydáno MZ ČR

* 2010 – FZV UP v Olomouci – magisterský studijní obor fyzioterapie (diplomová práce na téma: Predikce limitů posturálního chování u dětí s vývojovou dysplazií kyčelního kloubu)

* 2008 – LF UP v Olomouci – bakalářský studijní obor fyzioterapie (bakalářská práce na téma: Úskalí selektivní zadní rhizotomie ve fyzioterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou)

 

Odborné praxe ve zdravotnických zařízeních, stáže

Fakultní nemocnice Olomouc, Lázně Luhačovice, Lázně Slatinice u Olomouce,  Spinální jednotka ve FN Ostrava, Jánské lázně

 

Dosavadní zaměstnání

* MUDr. František Golla, Centrum ucelené léčebné rehabilitace a léčby bolesti, Opava

* Rehabilitační ústav Hrabyně

* MUDr. Alois Deutsch, Centrum Léčebné Rehabilitace, Olomouc - Hodolany

 

Absolvované odborné kurzy

* Nordick walking pro fyzioterapeuty - Mgr. Vít Bábník

* Mobilizační a měkké techniky - Karla Košťálová

* Tajemství ženského pánevního dna - Mgr. Dana Buriánová

* Spiraldynamik „Od hlavy až k patě“ – Barbora Makovská, Dis.

* Kineziotaping – Mgr. Marika Bajerová

* Akrální koaktivační terapie I, II, III, IV - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová,    Ph.D.

* Metoda R.Brunkow - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

* Reflexní lokomoce- Vojtova metoda A –RL Corpus Olomouc

* Spirální stabilizace páteře – MUDr. Richard Smíšek

* Diagnostika a terapie skolióz – PhDr. Iveta Pallová, Ph.D.

* Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami – PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

* Terapie ramenního kloubu - PhDr. David Smékal, Ph.D.

* Feldenkreis – Jitka Nagy

* Týdenní seminář vedený Clarou – Marií Helenou Lewitovou

* Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com