Zásady zpracování osobních údajů AFS Opava

Ambulance fyzioterapie a sportu Opava, Válečkova 16, 747 05 Opava – Kateřinky, PhDr. Ivana Urbančíková, IČ: 67714471 (dále jen „AFS Opava“) je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (dále jen „Nařízení”) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

AFS Opava zpracovává Vaše údaje ve zdravotnické dokumentaci v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Doba zpracování zdravotnické dokumentace je v souladu s §5 odst. 2 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb. 5 let.

Veškeré evidované osobní údaje jsou shromažďovány výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče klientům. Osobní údaje klientů nejsou poskytovány třetím stranám.

AFS Opava eviduje následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Adresa trvalého pobytu

- Datum narození

- Kontaktní telefon

- Kontaktní emailová adresa

- Zdravotní pojišťovna

- Pohlaví klienta

 

Poskytnutí osobních údajů, vyplývajících ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, klientem, je povinnost a pracovníci AFS Opava mají právo tyto informace po klientech vyžadovat. Není možné se domáhat vymazání těch údajů, které pracovníci AFS Opava zpracovávají v rámci zdravotnické dokumentace.

Klienti mají právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení, přístupu ke svým osobním údajům evidovaným dle Nařízení, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že AFS Opava při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Při první návštěvě klienta v AFS Opava je klient poučen o "Zásadách zpracování osobních údajů" a následně je požádán o písemné stvrzení "Souhlasu klienta". Tento dokument popisuje "Informovaný souhlas s navrhovanou léčbou", "Zásady zpracování osobních údajů" a "Podmínky spolupráce". Chystáte-li se do naší Ambulance poprvé, můžete si tento souhlas předem stáhnout, vytisknout a vyplnit: http://ambulancefs.cz/images/Download/AFS_Souhlas_klienta_www.pdf 

Rádi Vám tento dokument při Vaší první návštěvě také předáme, ale věříme, že bude stačit i jeho zkrácená verze: http://ambulancefs.cz/images/Download/AFS_Souhlas_klienta_INFO_KLIENT_www.pdf 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com