Registrovaný fyzioterapeut, MZČR reg. č. 024-0061- 0894

Atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie 31.10. 2017 

 

Odborné vzdělání:

* 2006 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut - vydáno MZ ČR

* 2007- Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – absolvováno magisterské studium Speciální pedagogika rehabilitační a humanitární činnosti 

* 2004 - Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – bakalářské studium Speciální pedagogika, obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních

* 1999 Vyšší odborná zdravotnická škola Ostravě, obor Diplomovaný fyzioterapeut

* účast na řadě dalších odborných seminářů a konferencí v rámci postgraduálního vzdělávání

 

Odborné praxe ve zdravotnických zařízeních: 

Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, Rehabilitační ústavy Hrabyně a Chuchelná, Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Opava

 

Dosavadní zaměstnání:

* MUDr. František Golla - Centrum ucelené léčebné rehabilitace a léčby bolesti – Opava

 

Stáže:

* odborné stáže v nemocnicích v Třinci a ve Fakultní nemocnici Brno

* Pracujeme společně II – Fyzioterapie dítěte dle Bobath konceptu – Mudr. Irina Chmelová 

* Ošetřovatelská a rehabilitační péče o klienta s roztroušenou sklerózou – Rehabilitační ústav Hrabyně

* Stacionář pro děti s kombinovanými vadami (Mraveneček Opava) – Hynek Závorka, Mrg. Marie Tichá

* SPC při základní škole Těšínská, Ostrava 

* ZŚ a MŠ Služovice – Mgr. Vladimír Brosch

* Klokánek Dolní Benešov – Lucie Bunčková

* Speciální mateřská škola pro tělesně postižené + kombinované vady  Opava– Hana Paterková

* Soukromá zvláštní a pomocná škola pro děti s více vadami s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory

* Psychiatrická nemocnice Opava

 

Pedagogická činnost: 

* 2015 - externí vyučující na Slezské Univerzitě v Opavě

 

Absolvované odborné kurzy: 

* Speciální kineziologie pohybového aparátu - diferenciální diagnostika a návrh terapie - PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

* Fyzioterapie inkontinentních pacientů (Ostravský koncept) – Bc. Romana Holáňová

* Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

* Diagnostika a terapie dysfunkce svalů pánevního dna  - Městská nemocnice Ostrava

* Inovační kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty -  Mgr. Josef Urban

* Mobilizační a měkké techniky - Karla Košťálová

* Spirální stabilizace páteře - MUDr. Richard Smíšek

* Spiraldynamik "Od hlavy až k patě" - Barbora Makovská, Dis.

* Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami - PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

* Feldenkreis - Jitka Nagy

* Akrální koaktivační terapie I, II - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

* Diagnostika a terapie ramenního kloubu – Mgr. Bartosz Rutowicz, Mgr. Seweryn Krzywoń

* Diagnostika a terapie kolenního kloubu I, II – Mgr. Bartosz Rutowicz, Mgr. Seweryn Krzywoń

* Tajemství ženského pánevního dna - Mgr. Dana Buriánová

* Maxtaping – DJK Fyzio s.r.o.

* Aplikace metody Roswithy   Brunkow - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

* Problematika DMO v průběhu vývoje dítěte

* Funkční hodnocení a terapie pacientů s následky mozkových lézí v dospělém a dětském věku

* Proprioceptivní nervosvalová facilitace  podle Kabata I, II – Mgr. J. Holubářová, PaeDr. D. Pavlů

* Respirační fyzioterapie

* Pedální facilitace

* Mobilizace žeber podle Mojžíšové – H. Volejníková

* Kurz terapie dle Schrothové – A. Jendeková

* Aferentace – posturalita – posturální cvičení – Jarmila Čápová

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com