Ceník služeb platný od 1.9.2021

Naše nestátní zdravotnické zařízení není ve smluvním vztahu se žádnou ze zdravotních pojišťoven. Úhrada terapií je možná v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem ve formě kreditu. 

Informujte se u své zdravotní pojišťovny na preventivní nebo bonusové programy, případně u svého zaměstnavatele, zda nepřispívá na rehabilitační cvičení (např. FKSP).

Podmínky
spolupráce

Vážíme si důvěry našich klientů a snažíme se udělat vše pro maximalizaci účinku a urychlení rehabilitace. Pro individuální terapii vyhrazujeme klientům vždy 50 minut času. Chceme naši odbornou péči poskytnout všem, kteří ji potřebují a mají zájem o své zdraví. Žádáme Vás tedy, abyste dodržovali dohodnuté termíny terapií.

Nemůžete-li se na terapii dostavit, prosíme Vás o zaslání omluvy formou SMS na náš mobilní telefon ve lhůtě alespoň 2 dny před dohodnutým termínem terapie. Můžete nás kontaktovat také emailem na info@ambulancefs.cz Takto můžeme uvolněný termín nabídnout klientům, kteří na terapii čekají.

Pokud nedojde k řádnému zrušení termínu, případně pokud se na terapii nedostavíte, budeme nuceni při následné terapii účtovat 50% z ceny dle platného ceníku na úhradu režijních nákladů.

Akceptujeme platební karty

V obou našich provozovnách umožňujeme bezkontaktní platbu kartou

Dárkový certifikát

Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkového certifikátu ve Vámi zvolené hodnotě
Kontaktujte nás