Naši fyzioterapeuté

Nemožné ihned, zázraky do tří dnů…

Ani jedno neumíme, ale uděláme pro Vás vše, co je v našich silách…

Iva_indG

PhDr. Ivana Urbančíková

Od dětství mě provází láska k pohybu. Touha po poznání “principů fungování těla” mě přivedla ke studiu fyzioterapie. O co větší bylo mé poznání anatomických a biomechanických funkcionalit, o to více jsem zjišťovala, že fyzická stránka je pouze jednou částí vzájemně propojeného celku. Proto jsem se vydala na cestu poznávání těla i z pohledu psychologie, výživy, léčby pomocí bylin a principů východní medicíny. Získané znalosti a zkušenosti promítám do terapie tak, aby došlo k vzájemné harmonii a propojení.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – absolvován magisterský studijní obor fyzioterapie + následně postgraduální studium zakončeno rigorózní zkouškou z oboru

PhDr. Ivana Urbančíková je odborným garantem Ambulance fyzioterapie a sportu, s.r.o.

Tel: 603 323 776 urbancikova@ambulancefs.cz 
Katka_indA

Bc. Kateřina Pavelková

Fyzioterapie je pro mě úžasným zdrojem inspirace a poznávání vlastního těla. Jelikož mě rodiče od dětství vedli ke sportu, je pro mě pohyb a cvičení přirozenou součástí života. Ve své praxi jsem se začala více zaměřovat na terapii u dětí, kde využívám mimo jiné také diagnostiku a terapii podle profesora Vojty. Mám tak možnost ovlivnit motoriku dětí od narození a sledovat jejich vývoj v souvislostech až do dospělosti. Díky tomu si uvědomuji, jak je důležitá včasná terapie u děti a motivace dospívajících ke zdravému a pravidelnému pohybu.

Při terapii u dospělých je mou snahou zejména “uvědomění si” vlastního těla a zaměření se na korekci pohybových stereotypů a jejich následné využití v každodenních aktivitách. V posledních letech jsem se také vydala cestou sebepoznání skrze jógovou praxi jako instruktorka jógy a v kombinaci s fyzioterapií vidím smysluplné propojení, které má pozitivní účinky nejen na naše tělo, ale i zklidnění mysli a snížení psychického napětí a stresu.  

Vyšší zdravotnická škola v Ostravě – absolvován obor diplomovaný fyzioterapeut, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích – absolvován bakalářský studijní obor rehabilitace

Tel: 723 383 038 pavelkova@ambulancefs.cz
Stepan_indB

Mgr. Štěpán Křístek

K fyzioterapii a jejímu studiu jsem se dostal jako tehdejší student Tělesné výchovy a sportu s cílem dozvědět se více o tom, jak naše tělo funguje… Sportovní prostředí mě tak přivedlo k fascinujícímu zdravotnickému oboru, kterým fyzioterapie je. Díky tomu mám možnost každodenní práce s klienty všech věkových kategorií a pestrých zájmových skupin, z nichž tou nejpočetnější jsou převážně sportovně založení klienti. Při terapii propojuji pohled na pohyb jako zdroj radosti s úpravou pohybových návyků tak, aby nám zároveň nevytvářel i starosti. Nejčastěji využívám prvků vývojové kineziologie (DNS, ACT) v kombinaci s měkkými a mobilizačními technikami, suchou jehlou, kinesiotapingem či fyzikální terapií.

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – absolvován magisterský studijní obor fyzioterapie

Tel: 775 513 135 kristek@ambulancefs.cz
Barca_indB

Mgr. Barbora Kukolová

Mojí alma mater je Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Tady jsem během pětiletého studia Fyzioterapie získala nespočet teoretických, ale především praktických zkušeností ze všech lůžkových oddělení i ambulance rehabilitace fakultní nemocnice. Po studiu jsem se rok věnovala především ortopedickým a traumatologickým ambulantním pacientům. Moji láskou ale vždy byla zejména neurologie a spondylochirgie, proto jsem od roku 2013 začala pracovat převážné s těmito pacienty (míšní léze, CMP…) Své zkušenosti jsem měla možnost obohatit také o robotickou rehabilitaci (Zebris, Lokomat, WalkAide…) a terapii spasticity. Oboru neurologie se věnuji i v rámci postgraduálního studia. Několik let také pracuji s dospělými sportovci a vedu skupinové lekce.
V terapii využívám především prvky neurofyziologického konceptu Bazálních posturálních programů.
Ve své praxi upřednostňuji aktivní terapeutický přístup před pasivními metodami. Kladu důraz na kvalitní edukaci klientů a především vzájemnou aktivní spolupráci.

Tel: 724 760 718 kukolova@ambulancefs.cz

Stále na sobě pracujeme - absolvovaná školení

 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) – Prof. Pavel Kolář – kurz A, B, C, D, FN Motol
 • Bazální posturální programy – J. Čápová
 • Reflexní lokomoce – Vojtova metoda – RL Corpus Olomouc
 • Akrální koaktivační terapie I, II, III – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • Metoda R. Brunkow – PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
 • Praktická podiatrie – Mgr. Pavla Rybová
 • Mobilizační a měkké techniky – Karla Košťálová
 • Speciální kineziologie pohybového aparátu – diferenciální diagnostika a návrh terapie – PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
 • Neuro-vývojová stimulace – Pohybem se učíme – Mgr. Marja Volemanová
 • Spirální stabilizace páteře – MUDr. Richard Smíšek
 • Diagnostika a terapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých – PhDr. Iveta Pallová, Ph. D.
 • Dynamická Neuromuskulární Stabilizace v pediatrii –  PhDr. M. Šafářová, PhD., Mgr. Magdaléna Lepšíková
 • Skolióza – Sball – Susanne Oetterli
 • Dynamická Neuromuskulární stabilizace ve sportu – Mgr. Petra Valouchová, Ph.D., Mgr. Lucie Doubková – Praha
 • Aplikační techniky ve fyzikální terapii: Mgr. Josef Urban
 • Fyzikální terapie ve sportu – Mgr. Josef Urban
 • Komplexní terapie trigger pointů – Mgr. Petr Bitnar
 • Kineziotaping – PhDr. Andrea Ryšávková, Ph.D.
 • Terapie ramenního kloubu – PhDr. David Smékal, Ph.D.
 • Neurodynamika – klilnické využití – PhDr. David Smékal, Ph.D.
 • Tajemství ženského pánevního dna – Mgr. Dana Buriánová
 • Kyčelní kloub pasivně – aktivně ve 3D – Barbora Makovská, Dis.
 • Spiraldynamik “Od hlavy až k patě” – Barbora Makovská, Dis.
 • Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu – Mgr. Filip Mareš
 • Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami – PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 • Hra jako terapie – Mgr. Veronika Kristková
 • Funkční diagnostika nohy, kinezioterapie a individuální korekce – PhDr. Petra Vondrašová, PhD., Mgr. Pavla Rybová, MUDr. Radek Černý
 • DNS běžecký speciál – Mgr. Petra Valouchová, PhD., Mgr. Ondřej Růžek 
 • Feldenkreis – Jitka Nagy
 • Podiatrické minimum – vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam
 • Bosá chůze a její vliv na pohybový aparát I. a II. – Bc. Lukáš Klimpera
 • Jóga v rehabilitaci – Mgr. Martina Ježková
 • Nordick walking pro fyzioterapeuty – Mgr. Vít Bábník
 • Poradce pro výživu – Ing. Radka Burdychová, Ph.D.
 • Baňkování – Mgr. Oldřich Beneš
 • Shiatsu masáže – RNDr. Jarmila Riegrová, CSc
 • a další…

Kde nás najdete:

Válečkova 1595/16a, 747 05 Opava-Kateřinky - ambulance se nachází v Ortopedické ambulanci Opava, s.r.o. - MUDr. Jan Blahut

Nádražní okruh 776/5, 746 01 Opava - ambulance se nachází v domě lékařů u světelné křižovatky naproti Slezského muzea a Slezského gymn. v Opavě

Spolupracujeme:

Mgr. Hana Krejčířová – fyzioterapeutická ambulance Opava – www.hanakrejcirova.cz

MUDr. Jan Blahut – Ortopedická ambulance Opava  – www.ortopedickaambulanceopava.cz

MUDr. Marta Štecová – Ambulance myoskeletální medicíny a akupunktury Opava  – www.stecova.cz

Mgr. Ondřej Smolka – Fyzioterapie Velké Hoštice – http://fyzio-s.cz/

MUDr. Martin Kuliha a Mgr. Jana Kulihová – Neurologie – fyzioterapie – podiatrie Bruntál  – www.neurofyz.cz

MUDr. Josef Ječmínek – praktický lékař Opava – Komárov – http://mudr-josef-jecminek.modernilekar.cz/ 

MUDr. Hana Abrahámová – praktický lékař Opava – www.trattamento.cz 

Fyzio Beskyd Frýdek-Místek – www.fyziobeskyd.cz  

Bc. Hana Douchová – Masáže Opava – www.naytiri.cz 

Martin Juroška – Masáže Opava – www.sakura-massage.cz

CONTOURS – fitness pro ženy Opava – http://www.contours.cz/fitness/opava 

BOHO NATURAL s.r.o. – dodavatel vybavení pro cvičení – www.bohonatural.cz 

Prajzska nutri, s.r.o. – nutriční poradna – https://www.prajzskanutri.cz/

…protože tam, kde končí možnosti jednoho, začínají možnosti druhého 🙂

Většina kurzů skupinového cvičení PODZIM 2024 je již plně obsazena. Zbývají poslední volná místa!

V ordinaci na Nádražním okruhu v Opavě rozšiřujeme naše služby o podologii, včetně vyšetření na podoskopu a úprav stélek na míru pro dospělé i děti. Pracujeme s fyzioterapeutickými stélkami FormThotics, Footwave, Vasyli a dalšími.